ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PSIM CENTRUM:

 • Właściciel przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami przeciw chorobom zakaźnym oraz odrobaczeniami (nie dotyczy zajęć dla szczeniąt od 8 do 12 tygodnia życia).
 • Pies na zajęcia wprowadzany jest na smyczy.
 • Psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.
 • Przewodnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie podczas szkolenia (akcesoria dostępne u instruktora prowadzącego zajęcia).
 • Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel.
 • Psy dorosłe z zaburzeniami behawioralnymi przyjmowane są na zajęcia grupowe po wcześniejszej konsultacji.
 • Uczestnik kursu zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności minimum 24h przed szkoleniem.
 • Opuszczenie 3 nieusprawiedliwionych zajęć uprawnia szkołę do skreślenia uczestnika z kursu, bez zwrotu poniesionych kosztów.
 • Chore psy opuszczają zajęcia na czas rekonwalescencji ( o ile informacja została przekazana instruktorowi szkolenia).
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (Przypadki losowe moga być rozpatrywane indywidualnie przez instruktorów).
 • Kurasnci systematycznie uczęszczający na spotkania, pragnący doskonalić umiejętności swojego psa mogą, po uzgodnieniu z instruktorem, uczęszczać dodatkowo, nieodpłatnie na  zajęcia z  innymi grupami jeśli takie będą prowadzone.
 • Opłaty za szkolenie (kursy) przyjmowane są po pierwszych zajęciach.